Antagning till senare del

Om du har läst specialpedagogik vid ett annat lärosäte och vill flytta/läsa vidare på Stockholms universitet måste du söka till programmet på antagning.se senast den 15 april. När du blivit antagen och registrerad ansöker du sedan om att tillgodoräkna dig dina tidigare studier.

Antagningspoäng

Hur stor chans är det att jag kommer in på programmet/kursen jag sökt? De flesta av våra utbildningar har fler sökande än platser. Information om hur konkurrensen såg ut i tidigare antagningsomgångar hittar du på antagning.se (https://www.antagning.se/sv/Ta-reda-pa-mer-/Platsfordelning-och-urval/)

Arbeta samtidigt med studierna

Hur mycket kan jag jobba samtidigt som jag pluggar? Självklart är det individuellt hur mycket du kan arbeta och jobba samtidigt och väldigt beroende av hur ditt liv ser ut i övrigt. Vid studier om 100% rekommenderar vi alltid 0% arbete. Behöver du arbeta samtidigt kan du studera 50% och arbeta 50%. Du måste räkna med att 100% studier tar ca 40 timmar per vecka och 50% studier tar 20 timmar per vecka.

Byte av fart (studietakt)

Vill du byta från 50% till 100% eller tvärtom? Då söker du via antagning.se senast den 15 april till den studietakt du önskar. Det går inte att byta mitt i ett läsår. När du blivit antagen och registrerad ansöker du om att tillgodoräkna dig dina tidigare studier.

Byte av studieort

Har du läst specialpedagogik vid ett annat lärosäte och vill flytta dina studier till Stockholms universitet. Sök till programmet du vill läsa på antagning.se senast den 15 april. När du blivit antagen och registrerad ansöker du om att tillgodoräkna dig dina tidigare studier. Vi tar bara emot studenter till höstterminens början och inte under läsåret. Vill du läsa vid ett annat lärosäte kontakta studievägledaren vid respektive universitet och fråga hur du ska gå tillväga.

Examen

Speciallärarexamen och Specialpedagogexamen är en yrkesexamen som bygger på din tidigare lärarexamen och kommer vara avsedd för samma åldrar. Masterexamen är en generell examen. Läs gärna mer om examen här: https://www.su.se/utbildning/examen

Examensarbete/Självständigt arbete/Uppsats

Vid Specialpedagogiska institutionen skriver alla examensarbete i par, dvs två och två. Att samarbeta med någon gör att man hela tiden har en intresserad samtalspartner. Erfarenheten har visat att genomströmningen av färdiga studentarbeten ofta är större när man arbetar parvis än när man arbetar själv. Läs mer om hur du hittar en skrivarkompis på vår webbplats: https://www.specped.su.se/sj%C3%A4lvst%C3%A4ndigt-arbete/hitta-skrivkompis

Dubbel behörighet

Vill du läsa in och få en eller flera behörigheter?

Specialpedagog som vill bli Speciallärare behöver läsa:

  • Specialisering, 30 hp
  • Fördjupad bedömning, 7,5 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Speciallärare som vill bli Specialpedagog behöver läsa:

  • Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Speciallärare som vill ha fler Specialiseringar behöver läsa:

  • Specialisering, 30 hp
  • Examensarbete, 15 hp

Legitimation för Speciallärare

Läs mer på Skolverkets webbplats

Har du fler frågor kontakta gärna: lararlegitimation@su.se

Forskarstudier 

Doktorsexamen uppnås efter fyra års heltidsstudier på forskarnivå, i enlighet med studieplanen för respektive ämne. Mer information om utbildning på forskarnivå hittar du på Samhällsvetenskapliga institutionens webbplats på Stockholms universitet: http://www.samfak.su.se/utbildning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5

Kursinformation

All information finns på våra kurshemsidor, se här: https://www.specped.su.se/utbildning

På Mondo kan du söka fram ditt schema, litteraturlista m.m för den kurs du är registrerad på: https://mondo.su.se/portal

Studieavbrott eller studieuppehåll?

Behöver du avbryta eller ta ett uppehåll i dina studier ansöker du om studieavbrott eller studieuppehåll. Studieavbrott som görs tre veckor efter kursstart innebär att studenten inte kan söka kursen/programmet igen, och kan då endast återuppta sina studier i mån av plats. Det är endast tidiga avbrott (inom tre veckor från kursstart) som gör det möjligt för studenten att söka in igen. Ska du vara föräldraledig, har blivit sjuk, har studentfackliga uppdrag eller ska göra militärtjänstgöring finns det möjlighet att få ett studieuppehåll – då har du platsgaranti. I båda fallen måste du ansöka om att återuppta dina studier senast 15 april respektive 15 oktober beroende på om du vill börja studera till höst- eller vårterminen.

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet erbjuder olika pedagogiska stödformer för personer med varaktiga funktionsnedsättningar. Stödet utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Målet är att alla studenter ska ha en möjlighet att studera på lika villkor. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

Så här gör du: För att ta del av stödet som erbjuds måste du göra en ansökan om särskilt pedagogiskt stöd. Logga in i systemet Nais via länken nedan och fyll i webbformuläret. För att fullfölja ansökan måste du bifoga dokumentation som styrker en varaktig funktionsnedsättning. Länk till ansökan i NAIS

Här hittar du information och kontakter till våra samordnare på Studentavdelningen

Särskild behörighet

För våra utbildningar behöver du grundläggande behörighet och ofta även särskild behörighet. Mer om behörighet kan du läsa på antagning.se För våra program gäller följande särskilda behörigheter:

Tillgodoräknande

När du är antagen och registrerad på Stockholms universitet kan du som tidigare studerat specialpedagogik ansöka om att tillgodoräkna dina tidigare kunskaper. Det går inte att tillgodoräkna studier som ingår i behörighetsgivande examen (oftast din lärarexamen). Det finns möjlighet att tillgodoräkna upp till 30 hp från grundnivå i din examen på avancerad nivå. Om du ansöker att få din uppsats tillgodoräknad, tänk på att en uppsats inom en yrkesutbildning endast kan användas i en examen. Det är viktigt att ansökan är komplett och rätt ifylld med all efterfrågad information. Bifoga: LADOK utdrag, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg. Kursplaner för de kurser som du läst. Litteraturlistor för de kurser som du läst.

Valbara kurser inom Mastersprogram

Inom våra mastersprogram läser du 30 hp valbara kurser. Du kan välja mellan kurser på Specialpedagogiska institutionen eller läsa kurser vid en annan högskola. Det går inte att välja kurser som ingår i behörighetsgivande examen. Det finns möjlighet att totalt använda 30 hp från grundnivå i din examen på avancerad nivå.

När du vet vilka kurser du vill använda/läsa skicka ett mail till din studierektor med kursnamn och kurskod. Bifoga: Kursplaner för de kurser som du läst/vill läsa, litteraturlistor för de kurser som du läst/vill läsa.

Yrkeserfarenhet

För att antas till Speciallärar- eller Specialpedagogprogrammet krävs minst 3 års yrkeserfarenhet på minst halvtid som lärare. Blanketten hittar du på specped.su.se under respektive utbildningsalternativ.