Adress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1tr) Hitta till oss

 

Besökstider: Efter överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

________________________________________________________________

Studievägledare

Frida Hager 
Tfn: 08-1207 6433
Telefontider: tisdag 10.00–11.00, torsdag 10.00–11.00

 

Noelle Rossnahan (vik. studievägledare)

Aino Collmar Fröding (tjl.)
________________________________________________________________

 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionshinder. Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Studera med funktionsnedsättning

Jämlikhet och likabehandling

Alla studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Jämlikhet och likabehandling