Sommartider

Institutionens studievägledning är stängd under vecka 27 - 32. Frågor som gäller utbildning vid Specialpedagogiska institutionen hänvisas till studentexpedition@specped.su.se Har du allmänna frågor om studievägledning hänvisar vi till våra kollegor på Studenthuset. Centrala studievägledningen i Studenthuset

________________________________________________________________

Ordinarie besöks- och telefontider

Adress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss

Telefontider: tisdag 10.00–11.00, onsdag 10.00-11.00, torsdag 10.00–11.00
Besökstider: tisdag 11.00-11.30, onsdag 11-11.30, torsdagar 11.00–11.30.

Studievägledare

Frida Hager 
Telefon: 08-12 07 64 33

Aino Collmar Fröding (tjt.l från och med september 2018)
Telefon: 08-12 07 60 09

________________________________________________________________

 

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionshinder. Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Studera med funktionsnedsättning

Jämlikhet och likabehandling

Alla studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Jämlikhet och likabehandling