Adress: Frescati Hagväg 14, plan 2 (1tr) Hitta till oss
Besökstider: Efter överenskommelse.
E-post: studievagledare@specped.su.se

________________________________________________________________

Ordinarie telefontider:
Tisdagar kl 10-11
Torsdagar kl 10-11

________________________________________________________________

Studievägledare

Kristina Salenstedt Linder
E-post: studievagledare@specped.su.se
Tfn: 08-1207 6433 

Frida Hager  (tjl.)

_______________________________________________________________

Studera med funktionsnedsättning

Stockholms universitet välkomnar studenter med funktionshinder. Målet är att alla studenter vid Stockholms universitet ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett funktionshinder. Studera med funktionsnedsättning

Jämlikhet och likabehandling

Alla studenter vid Stockholms universitet ska behandlas lika och bemötas med respekt oavsett ålder, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Jämlikhet och likabehandling