Specialpedagogprogrammet och Speciallärarprogrammet
Jari Linikko
Tfn: 08-1207 6460
E-post: jari.linikko@specped.su.se

Fristående kurser på grundnivå samt Lärarprogramskurser
Helen Knutes Nyqvist
Tfn: 08-1207 6479
E-post: helen.knutes-nyqvist@specped.su.se

Fristående kurser på avancerad nivå och masterprogram
Hanna Hau
Tfn: 08-1207 6446
E-post: hanna.hau@specped.su.se

Forskarutbildningen
Jenny Wilder
Tfn: 08-674 73 46
E-post: jenny.wilder@specped.su.se

_______________________________________________________

Jennie Graflund (adm. studierektor)
Tfn: 08-1207 6407
E-post: jennie.graflund@specped.su.se