Stockholms universitet är miljöcertifierat enligt miljöledningssystemen ISO 14001 och EMAS. Vår miljöpolicy visar ambitionsnivån för miljöarbetet. Förbättringstakten i arbetet bestäms med hjälp av miljömål och universitetets centrala miljöhandlingsplan.

Även Specialpedagogiska institutionen har satt upp olika miljömål som vi arbetar efter.

Det finns tio centrala områden där universitetet har en betydande miljöpåverkan. Några av dem är energianvändning, avfallshantering, kemikalieanvändning och tjänsteresor.

Du som student vid institutionen och på universitet kan bidra i miljöarbetet genom att:

  • sortera ditt avfall på någon av universitetets källsorteringsstationer.
  • hjälpa till att släcka belysning och stänga av elektrisk appartur.
  • välja att cykla eller promenera till och från universitetet.
  • minska dina pappersutskrifter.
  • använda termosmugg istället för engångmugg.

Engagera dig i miljöarbetet
Vill du engagera dig i miljöarbetet kan du bli studentledamot i Miljörådet eller gå med i Miljönätverket. Vill du veta mer tar du kontakt med studentkåren www.sus.su.se.

Miljösynpunkter
Har du några funderingar eller önskemål vad gäller institutionens miljöarbete kan du ta kontakt med oss via e-post: info@specped.su.se eller lämna ett meddelande i vår postlåda som finns utanför studentexpeditionen.