____________________________________________________________

Ordinarie telefontider: Måndag 13.00 - 14.00 och torsdag 10.00 - 11.00
Besöksadress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss

Funktionsbrevlåda: studentexpedition@specped.su.se

********************************************************************

Fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå,
Kurser inom Lärarprogrammen (CL, KPU),  Specialpedagogprogrammet

Ubald Rafiki
Tfn: 08-1207 6408
E-post: rafiki.ubald@specped.su.se

_____________________________________________________________

Masterprogrammen

Aksel Friberg
Tfn: 08-1207 6493
E-post: aksel.friberg@specped.su.se
_____________________________________________________________

Speciallärarprogrammet samt Lärarlyftet

Lini Yin Olofsson
Tfn: 08-1207 6456
E-post:
_____________________________________________________________

Kurser inom Lärarprogrammen (inkl. ULV och VAL)

Jovana Martic
Tfn: 08-1207 6481
E-post: jovana.martic@specped.su.se

_____________________________________________________________

Forskarutbildningen, Forskarskolan och VFF

forskaradministration@specped.su.se

Noelle Rossnahan
Aino Collmar Fröding (tjänstledig)