____________________________________________________________

Ordinarie telefontider: Måndag 13.00 - 14.00 och torsdag 10.00 - 11.00

Besöksadress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss
OBS! Inga besök tas emot tillsvidare på grund av rådande situation med Covid-19.

Funktionsbrevlåda: studentexpedition@specped.su.se

********************************************************************

Fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå

Ubald Rafiki
Tfn: 08-1207 6408
E-post: fristaendekurs@specped.su.se

_____________________________________________________________

Kurser inom Lärarprogrammen (CL, KPU)

Ubald Rafiki
Tfn: 08-1207 6408
E-post: ubald@kth.se

_____________________________________________________________

Specialpedagogprogrammet

Ubald Rafiki
Tfn: 08-1207 6408
E-post: specialpedagog@specped.su.se

_____________________________________________________________

Masterprogram i specialpedagogik

Ubald Rafiki
Tfn: 08-1207 6408
E-post: rafiki.ubald@specped.su.se

_____________________________________________________________

Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd

Joel Wiklund Abdelmoez
Tfn: 08-1207 6456
E-post: spato@specped.su.se
_____________________________________________________________

Speciallärarprogrammet samt Lärarlyftet

Lini Yin Olofsson (föräldraledig)

Joel Wiklund Abdelmoez
Tfn: 08-1207 6456
E-post: speciallarare@specped.su.se
_____________________________________________________________

Kurser inom Lärarprogrammen (inkl. ULV och VAL)

Jovana Martic
Tfn: 08-1207 6481
E-post: lararprogram@specped.su.se

_____________________________________________________________

Forskarutbildningen, Forskarskolan och VFF

forskaradministration@specped.su.se

Noelle Rossnahan