Fristående kurser på grund- och avancerad nivå

Joel Lundström
Tfn: 08-1207 6408
E-post: joel.lundstrom@specped.su.se
Telefontider: Måndag 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.30. Tisdag 10.00 - 11.00.
Torsdag 10.00 - 11.00

Masterprogrammen

Aksel Friberg
Tfn: 08-1207 6493
E-post: aksel.friberg@specped.su.se
Telefontider: Måndag 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.30. Tisdag 10.00 - 11.00.
Torsdag 10.00 - 11.00

Speciallärarprogrammet, Specialpedagogprogrammet, Lärarlyftet, ULV/VAL-kurser

Lini Yin Olofsson
Tfn: 08-1207 6456
E-post:
Telefontider: Måndag 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.30. Tisdag 10.00 - 11.00.
Torsdag 10.00 - 11.00

Kurser inom Lärarprogrammen

Jovana Martic
Tfn: 08-1207 6481
E-post: jovana.martic@specped.su.se
Telefontider: Måndag 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.30. Tisdag 10.00 - 11.00.
Torsdag 10.00 - 11.00

Jenny Stoltz
Tfn: 08-1207 6419
E-post: jenny.stoltz@specped.su.se
Telefontider: Måndag 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.30. Tisdag 10.00 - 11.00.
Torsdag 10.00 - 11.00

Forskarutbildningen

Jovana Martic
Tfn: 08-1207 6481
E-post: jovana.martic@specped.su.se
Telefontider: Måndag 10.00 - 11.00, 13.00 - 14.30. Tisdag 10.00 - 11.00.
Torsdag 10.00 - 11.00

Aino Collmar Fröding
Tfn: 08-1207 6009
E-post: aino.collmar-froding@specped.su.se

______________________________________________________________

Studentkontakt

Adress: Frescati Hagväg 10, plan 2 (entréplan). Hitta till oss
E-post: studentexpedition@specped.su.se