I en ny rapport från Arbetsförmedlingen (”Var finns jobben”) presenteras framtidsutsikterna för ett stort antal yrken som har bäst chans till jobb. Generellt sett är lärare eftertraktade på arbetsmarknaden och det råder fortfarande en stor brist på utbildade speciallärare/specialpedagoger i hela Sverige. Väljer man att läsa dessa två påbyggnadsprogram kommer det att finnas gott om jobba att söka när man är klar med sin utbildning.

Lediga-jobb-listan toppas av:

1.       Förskollärare
2.       Sjuksköterskor
3.       Speciallärare och specialpedagoger

 

__________________________________________________________

Speciallärarprogrammet, 90 hp

Specialpedagogprogrammet, 90 hp