UQ147F: Special Education, Disability and Learning

UQ157F: Specialpedagogik I: Dövhet och hörselnedsättning 1

UQ171F: Specialpedagogik lll: ADHD, autism och andra funktionsnedsättningar III

UQ173F: Introduktion till specialpedagogik: internationella och jämförande perspektiv

UQ423F: Pedagogisk utredning, åtgärdsprogram och utvärdering

UQ425F: Läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska
behov I

UQ433F: Tillämpad beteendeanalys V – Evidens granskning och kvalité: kultur och etik

UQ532F: Dövhet och hörselskada ur ett medicinskt, tekniskt och psykosocialt perspektiv

UQA002: Masterkurs i specialpedagogik - specialpedagogikens historiska och teoretiska grund