Fristående kurser i specialpedagogik - som del i en kandidatexamen

Det finns två vägar att ta en kandidatexamen. Antingen söker du till ett kandidatprogram (Obs! Det finns inget program på grundnivå i specialpedagogik) eller så väljer du att läsa fristående kurser. Bestämmelserna för examen är samma för studenter som läser fristående kurser som för studenter som väljer att gå ett utbildningsprogram. Du ska läsa minst 90 högskolepoäng inom ett huvudområde och skriva ett examensarbete om minst 15 högskolepoäng inom det huvudområdet.

Kurser i specialpedagogik kan ingå som en del i din kandidatexamen, där du väljer ett annat huvudämne och kombinerar det med dina högskolepoäng du läst i nom specialpedagogik.

Fristående kurser i specialpedagogik på grundnivå

Speciallärarexamen, 90 hp

Speciallärarprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare som leder till en examen som speciallärare med inriktning mot matematikutveckling, språk-skriv-läs-utveckling, dövhet-hörselskada, synskada eller utvecklingsstörning. (Obs! Alla inriktningar ges inte varje år).

Specialpedagogexamen, 90 hp

Specialpedagogprogrammet är en påbyggnadsutbildning på avancerad nivå för verksamma lärare som leder till examen som specialpedagog.

Masterexamen i specialpedagogik, 120 hp

Vi har ett masterprogram; Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd. Detta program, som ges i samarbete med Psykologiska institutionen, avser att ge fördjupad kompetens inom tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd.

Från och med HT20 kommer vi att erbjuda möjligheten till att ta en masterexamen genom att läsa fristående kurser.

Båda dessa varianter ger en bra förberedelse inför fortsatta studier på forskarnivå i specialpedagogik eller annat relevant ämne.

Doktorsexamen i specialpedagogik, 240 hp

Forskarutbildningen omfattar normalt fyra års studier på heltid och avslutas med en doktorsexamen. Det går också bra att läsa till en licentiatexamen, vilken omfattar två års studier på heltid. Totalt omfattar utbildningen 240 hp och består av en kursdel (90 hp) och en avhandlingsdel (150 hp). För licentiatexamen gäller 45 hp resp. 75 hp.