I rapporten "Var finns jobben?" från Arbetsförmedlingen (feb. 2019) presenteras framtidsutsikterna för ett stort antal yrken som har bäst chans till jobb. Generellt sett är lärare eftertraktade på arbetsmarknaden och det råder en stor brist på utbildade speciallärare/specialpedagoger i hela Sverige. Väljer man att läsa vidare efter sin lärarexamen på speciallärarprogrammet eller specialpedagogprogrammet kommer det att finnas gott om jobb att söka när man är klar med sin vidareutbildning.

Lediga-jobb-listan toppas av:

1.      Förskollärare
2.      Grundskollärare
3.      Speciallärare och specialpedagoger

Arbetsförmedlingens prognoser visar på ett stort behov av att rekrytera nya speciallärare och specialpedagoger fram till år 2024. Detta behov hänger bland annat samman med skolans nya läroplan som kom 2011, där det läggs ett tydligare fokus på att eleverna ska uppnå kunskapsmålen vilket kan öka behovet av stöd till de elever som har svårt att klara målen. Lärarlegitimationens införande har också ökat kravet på att speciallärare ska ha rätt utbildning men också att det förväntas stora pensionsavgångar.

Förutom jobb som speciallärare söker arbetsgivare även personer med specialpedagogisk kunskap, dels om barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd, dels med kunskap om frågor som rör social rättvisa och likvärdighetsproblematik inom pedagogisk, social och specialpedagogisk verksamhet.