Du som är antagen som student vid Stockholms universitet kan om du tidigare läst specialpedagogik hos oss eller vid ett annat lärosäte tillgodoräkna dig dessa kurspoäng.

I en examen på avancerad nivå kan du max få tillgodoräkna dig 30 hp från kurser på grundnivån. Ett tillgodoräknande ges inte för kurser som ingår i din behörighetsgivande examen. Uppsats inom yrkesutbildning kan endast användas i en examen.

Innehåll/Bifogade handlingar
För att vi ska kunna ta emot din ansökan och fatta ett beslut behöver du bifoga följande handlingar till din ansökan:

  1. Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vad du läst för kurs, vid vilket lärosäte, när i tid, på vilken nivå, hur många poäng samt betyg.
  2. Kursplan med/samt litteraturförteckning.
  3. Om ansökan gäller en uppsatskurs ska du även bifoga en kopia av uppsatsen.
  4. Sammanfatta till sist alla bilagor i en förteckning och numrera bilagorna.

Obs! Du kan bara ansökan om tillgodoräknande för två kurser på varje blankett. Vill du tillgodoräkna dig fler kurser får du använda fler blanketter.

Ansökan skickas till
I corontider vill vi helst att du skickar in dina handlingar digitalt via adressen: registrator@specped.su.se

I annat fall med papperskopior till adressen:
(Obs! helst ej dubbelsidiga dokument och utan häftklammer. Använd gärna gem för att hålla ihop dina kopior. Inga plastpärmar)

Registrator
Specialpedagogiska institutionen
Stockholms universitet
106 91 Stockholm