Anmälan

1. Skapa ett eget konto på Antagning.se
Om du inte redan har ett konto på Antagning.se behöver du skapa ett för att kunna anmäla dig.

2. Sök fram de kurser/program som du vill anmäla dig till
Specialpedagogiska institutionen har fristående kurser på grund och avancerad nivå, några internationella kurser på engelska som ges i samarbete med andra Europeiska universitet, speciallärarpogrammet, specialpedagogprogrammet samt masterprogram.

3. Behörighet
Under den kurs/progam som du är intresserad av att söka till står det vilken behörighet som gäller.

4. Ordna dina utbildningar i prioritetsordning
När du valt dina kurser/program som du vill anmäla dig till måste du sätta dem i prioritetsordning. Obs! Efter det att sista anmälningsdag har passerat går det inte att ändra prioriteringen.

5. Skicka in din anmälan
Skicka in din anmälan via Antagning.se senast sista anmälningsdag. När din anmälan sedan är registrerad kommer du att få ett bekräftelsemejl.

6. Kontrolluppgifter
När din anmälan är granskad, får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se för att kontrollera att dina uppgifter stämmer. Om något saknas ska du ladda upp/skicka in kompletterande dokument.

7. Ladda upp betyg eller dokument
Kontrollera om du behöver ladda upp/skicka in betyg och dokument senast sista kompletteringsdag.

_____________________________________________________________________

Antagning

* Första antagningsbeskedet
När urvalet är gjort skickas ett första antagningsbesked ut. Då får du ett mejl om att du ska gå in på Mina sidor på antagning.se och läsa ditt antagningsbesked. I beskedet ser du om du är antagen, reservplacerad eller struken. Om du blivit antagen eller reservplacerad, måste du tacka ja för att behålla din plats. Det gör du på Mina sidor på antagning.se. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-post. Obs! Om du inte svarar på ditt antagningsbesked senast sista svarsdag, stryks du från de utbildningar du blivit antagen eller reservplacerad till.

* Överklaga beslut om behörighet
Efter första antagningsbesked kan du överklaga beslut om behörighet. Överklagandet ska ha inkommit senast tre veckor efter att du fått första antagningsbeskedet.

* Andra antagningsbeskedet
När ett andra urval har gjorts, utifrån de svar alla sökande lämnat, kommer det andra antagningsbeskedet. Detta ska du inte svara på. Om du blivit antagen till ett högre prioriterat utbildningsalternativ, stryks du från det alternativ som var lägre prioriterat, även om du var antagen till detta i första urvalet.

* Registrera dig på din utbildning
Det är viktigt att du aktiverar ditt universitetskonto och registrerar dig på din utbildning för att kunna behålla din plats Observera att du måste registrera dig på utbildningen senast det datum som institutionen har informerat om, annars förlorar du din plats.

* Du som är reserv
Om du är reservplacerad innebär det att du står på väntelista. Står du kvar som reserv efter andra antagningsbeskedet sköts reservantagningen av Specialpedagogiska institutionen för våra utbildningar.

* Lämna återbud
Om du har blivit antagen eller reservplacerad, men inte längre är intresserad av platsen är det viktigt att du lämnar återbud. På så sätt blir din plats tillgänglig till en annan sökande. Detta gör du på Mina sidor på Antagning.se  Obs! Om du redan har registrerat dig på en utbildning ska du inte lämna återbud på Mina sidor. Kontakta istället Specialpedagogiska institutionen för våra utbildningar.

* Skjuta upp studiestarten (anstånd)
Om du har blivit antagen till en utbildning, men inte kan påbörja utbildningen kan du ansöka om anstånd.

* Sen anmälan
De utbildningar som har platser kvar efter att urvalet har gjorts kan öppna för Sen anmälan