Kursen behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor relaterat till hur dessa behandlats under olika utbildningspolitiska epoker samt hur de behandlas i aktuella nationella och internationella dokument.
Vidare behandlas begreppen integrering - segregering, inkludering, delaktighet, normalitet, social och pedagogisk differentiering på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Det pedagogiska ledarskapet diskuteras i relation till det specialpedagogiska uppdraget. Begreppen elevhälsoteam, åtgärdsprogram och individuell utvecklingsplan belyses.

I kursen ingår att planera, genomföra och analysera intervjuer. Kursen behandlar bland annat begreppen integrering-segregering, inkludering och normalitet samt olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor under olika utbildningspolitiska epoker.

Översiktligt schema


HT 2018: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit
 

Kontakt

Kursansvarig ht-18: Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
Kursadministratör ht-18: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se