Kursen samläser med kursen "Specialpedagogik för yrkeslärare inom VAL-projektet" kurskod UQ004V.
Specialpedagogik för yrkeslärare inom VAL–projektet

Kursen ingår i lärarutbildning för yrkeslärare. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder.

Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram. I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering.

Kursen behandlar vikten av att i samverkan med föräldrar, lärare och andra yrkesgrupper i och utanför skolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på skol- och samhällsnivå. Kursen orienterar om multimodala verktyg, både digitala och icke-digitala, vilka kan erbjuda elever olika möjligheter att lära och utvecklas.

För att tillgodose studentens kunskaper inom det specialpedagogiska området i relation till kommande yrkesverksamhet riktas 2 hp, i form av verksamhetsförlagda besök och litteratur, mot yrkeslärarens läraruppdrag.

Athena - digital lärplattform

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Athena där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

HT 2020: publiceras inom kort.

Kursstart

Kursstart sker på Athena.

Registrering

Webbregistreringsperioden för HT20 är öppen mellan 10-17 augusti 2020.

Kontakt

Kursansvarig: Katrin Lilja Waltå - katrin.lilja-walta@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - lararprogram@specped.su.se

Övrig studieinformation

Information i samband med Covid-19

I och med att varje institution beslutar kring sitt eget upplägg ber vi dig som student att hålla dig uppdaterad, dels genom universitetets gemensamma webbplats för Covid-19 information samt Specialpedagogiska institutionens Covid-19 information.