Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär och behandlar hur synenpå specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för elevens lärande och socialisation lyfts fram.

I fokus ställs skolans ansvar att ge alla elever förutsättningar för lärande oberoende av funktionsnnedsättning, etnicitet, genus och social klass. Vidare behandlas hur undervisningens organisering kan få konsekvenser för delaktighet och lärande och exempel på specialpedagogiska insatser och stödresurser ges.

En central del i kursen är att belysa hur identifiering och hantering av specialpedagogiska behov kan ske i samverkan med andra lärare, elevers vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper. Etiska dilemman i samband med specialpedagogiska insatser behandlas.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig ht-18: Heidi Selenius: heidi.selenius@specped.su.se
Kursadministratör ht-18: Jenny Stoltz: jenny.stoltz@specped.su.se