Våra kurser inom Lärarprogrammen

Specialpedagogik - Förskollärarprogrammet

7,5 hp · Grundnivå · Kurskod: UQ001K

Kursen tar sin utgångspunkt i specialpedagogikens tvärvetenskapliga karaktär. I kursen behandlas hur synen på specialpedagogiska frågor varierar utifrån olika vetenskapliga utgångspunkter och vid olika historiska perioder. Individuella, samhälleliga och organisatoriska faktorers betydelse för barns lärande och socialisation lyfts fram.

I fokus ställs förskolans ansvar att ge alla barn förutsättningar till utveckling oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass.Vidare behandlas hur organisering av förskolans arbete kan få konsekvenser för processer av social exkludering och inkludering.

Kursen behandlar vikten av att i samverkan med vårdnadshavare samt med andra yrkesgrupper i och utanför förskolan, kunna identifiera och hantera specialpedagogiska behov på såväl individnivå som på grupp- och samhällsnivå. Kursen orienterar om  digitala och icke-digitala pedagogiska verktyg, vilka kan erbjuda barn olika möjligheter att lära och utvecklas.

För att tillgodose studentens kunskaper om specialpedagogisk tillämpning inom förskoleverksamhet orienteras 2 hp mot utbildningens inriktning. I form av verksamhetsförlagda besök och litteratur ges den blivande förskolläraren kunskap om specialpedagogisk verksamhet inom förskolan.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Lundström - elisabeth.lundstrom@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se

Översiktligt schema


HT 2018: Länk till kursens schema i TimeEdit

 

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa