Kursen samläses med kursen "Självständigt arbete - VALUT - ingår i valprojektet" kurskod: UQ30VU.
Självständigt arbete - VALUT - ingår i valprojektet

I kursen ingår att självständigt genomföra en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Problemställningen ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området.

I kursen ingår att självständigt och med av institutionen godkänd handledare genomföra en studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Problemställningen skall vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt i partnerområdet. Arbetet skall försvaras vid ett seminarium med utsedd opponent. I kursen ingår även att vara opponent på annan students arbete.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Lundström - elisabeth.lundstrom@specped.su.se
Kursadministratör: Jovana Martic - jovana.martic@specped.su.se