Ansökan till HT2020

Observera att vi har ny ansökningsperiod från och med 2020.

Ansökningsperiod: 17 februari - 16 mars

Länk till ansökan Helfart

Länk till ansökan Halvfart

******************

En specialpedagog ska arbeta tillsammans med både personal och ledning och bidra till utveckling av det inre pedagogiska arbetet, så att verksamheten kan erbjuda goda lärmiljöer och ge stöd och hjälp åt de barn och elever som är i särskilt behov av det. Utbildningens struktur och studiegång syftar till att främja en progression beträffande professionell och akademisk kompetens. Verksamhetsförlagda fältstudier ingår också och genomförs i samarbete med företrädare för relevanta pedagogiska verksamheter.

Utbildningens inriktning ska ge en yrkeskompetens som bland annat innefattar:

  • att kritiskt och självständigt kunna identifiera, analysera och medverka i det förebyggande arbetet med att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer,
  • att kritiskt och självständigt kunna genomföra pedagogiska utredningar och analysera svårigheter på organisations- grupp- och individnivå,  
  • att kunna utforma och delta i arbetet med att genomföra åtgärdsprogram i samverkan med berörda aktörer samt stödja barn och elever och utveckla verksamhetens lärmiljöer,
  • en fördjupad förmåga att kunna verka som en kvalificerad samtalspartner och rådgivare i pedagogiska frågor för kollegor, föräldrar och andra berörda,
  • att leda utvecklingen av pedagogiskt arbete med målet att kunna möta behoven hos alla barn.

Programmets upplägg

Varje kunskapsområde bearbetas ur såväl teoretiska som tillämpade aspekter. I form av både individuellt och kollektivt arbete i studentarbetslag bearbetas uppdragsdrivna uppgifter, case, dilemman, gruppdiskussion, gensvarsarbete och olika verksamhetsförlagda fältstudier. Övningar och uppgifter utgör därför vanliga inslag i undervisningen. Utöver den obligatoriska undervisningen behöver den studerande dessutom kunna sätta av tid för fältstudieuppgifter, gruppuppgifter, hemuppgifter, litteraturstudier, arbete i en internetbaserad lärplattform samt examination. Det innebär att den studerande behöver ha tillgång till en dator med internetuppkoppling. Dessutom krävs programvara som t.ex. Microsoft Word, Adobe Reader, samt VLC Media Player.

Preliminärt schema HT20

Observera att detta bara är menat för att ge förståelse om hur mycket undervisning och ungefär när undervisningen sker under HT20! Exakt schema publicerar senast en månad innan kursstart.

HT2020 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit
HT2020 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 

****************************

Översiktligt schema HT19

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp

HT 2019 UQ1SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2019 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 2: Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp

HT 2019 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 3: Att forska inom specialpedagogik, 30 hp

HT 2019 UQ3SPP helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

HT 2019 UQ3SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 

Översiktligt schema VT20

Kurs 1: Specialpedagogik som tvärvetenskap, 30 hp

VT 2020 UQ1SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 2: Specialpedagogens yrkesspecifika kompetenser, 30 hp

VT 2020 UQ2SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

VT 2020 UQ2SPP helvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kurs 3: Att forska inom specialpedagogik, 30 hp

VT 2020 UQ3SPP halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

 

Webbregistrering VT20:
7:e - 13:e januari 2020

Fortsättningsregistrering VT20
För er som kommer att fortsätta studier VT20, behöver ni registrerar er via Webbregistrering Ladok.

OBS! Omregistrering på kurs kan du inte göra via webben. Vänligen kontakta kursadministratör för hjälp med omregistrering på kurs.

****************************

Studietakt

Studietakten är antingen helfart eller halvfart. Studier på helfart innebär campusförlagda tillfällen vanligen förlagda varannan vecka. Studier på halvfart innebär att du behöver kunna sätta av ca 20 timmar i veckan för egna studier. Utbildningen ges på halvdistans med ca 5-6 campusförlagda utbildningstillfällen (om två dagar) per termin. De campusförlagda tillfällena är vanligen förlagda till torsdag-fredag under termin 1-4 medan termin 5 och 6 har ett mer varierande upplägg. Mellan dessa tillfällen arbetar du med den webbaserade lärplattformen Mondo.

Athena - digital lärplattform

Den kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Tillgodoräknande

Studerar du vid Stockholms universitet och har läst en kurs i specialpedagogik vid något annat lärosäte, och anser att du därmed har tillgodogjort dig innehållet i någon av kurserna på Specialpedagogiska institutionen, kan du ansöka om ett tillgodoräknande.

Kontakt

Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se

Studievägledning

Studierektorer

Övrig studieinformation