Preliminärt schema HT20

Publiceras inom kort. Kursen läses tillsammans med UQ1SPL, vars schema återfinns här:

Helfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Halvfart: Länk till kursens schema i TimeEdit

Ansökan

Ansökan görs via antagning.se

Observera: För att kunna söka en kurs inom Lärarlyftet II måste du ha skolhuvudmannens godkännande - detta intygas genom en blankett ifrån Skolverket (se nedan) - samt styrka att du har en lärarexamen, alternativt motsvarande äldre examen eller motsvarande utländsk behörighet.
Ansökningsperiod: 16 mars-15 april 2020

Blankett:  Huvudmannens godkännande (Lärarlyftet) (102 Kb)

Behörighet

Krävs att du har en avlagd grundlärarexamen, ämneslärarexamen, yrkeslärarexamen, förskollärarexamen eller motsvarande äldre examen som krävs för att som speciallärare få bedriva undervisning som avser särskilt stöd i grundskolan, gymnasieskolan samt vuxenutbildning och motsvarande skolformer enligt behörighetsförordningen.

För specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling gäller att du
har en lärarexamen som är avsedd för undervisning i ämnet svenska eller att den du genom din examen fått behörighet att under­ visa i svenska.

Om du saknar detta i din lärarexamen kan behörighet uppnås genom att du kompletterat din lärarutbildning med högskolestudier i ämnet svenska eller inom kunskapsområdet språk-, skriv- och läsutveckling om minst 22,5 hp. 

Kursplan och litteraturlista

Kursplan och litteraturlista är under revidering och kommer att publiceras i juni, 2020.

Mer information och kontakt

Jari Linikko, studierektor, jari.linikko@specped.su.se

Joel W. Abdelmoez, kursadministratör, joel.w.abdelmoez@specped.su.se