___________________________________________________________________

Specialpedagogprogrammet

På dessa sidor hittar du all information om programmet och de kurser som ingår, med aktuellt schema, litteraturlista och kursbeskrivningar.

___________________________________________________________________

Speciallärarprogrammet

Speciallärarprogrammet genom lärarlyftet II

På dessa sidor hittar du all information om programmet och de kurser som ingår, med aktuellt schema, litteraturlista och kursbeskrivningar.