Masterprogram i specialpedagogik

Vetenskapsteori och kvantitativ metod

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ071M, (UQSPE), UQ05MA, (UQMAS), UQ9MSY (UQMSY) UQBA08 (SPATO)(kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

Kursen kommer att förmedla kunskaper med fokus på kvantitativa metoder inom specialpedagogiska forskningsområden och på interventionsstudier med följande innehåll:

  • Vetenskapsteori med fokus på experimentell empirisk forskning
  • Grundläggande statistiska och metodologiska begrepp
  • Forskningsdesigner
  • Forskningsetik  
  • Granskning av aktuella forskningsartiklar inom ovannämnda  områden.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2017: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Hanna Hau - hanna.hau@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa