Masterprogram i specialpedagogik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla program & kurser
  6. Masterprogram i specialpedagogik
  7. Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv

Vetenskapsteori och forskningsmetodik ur ett flervetenskapligt perspektiv

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ07MA (UQMAS), UQ02MS (UQMSY) (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

Kursen behandlar möjligheter och utmaningar som uppstår i ett flerdisciplinärt kunskapsfält. I kursen får studenterna utveckla bredare förståelse för och djupare insikt i det specialpedagogiska forskningsområdet som flervetenskapligt fält relaterat till praktik och specialpedagogik som flervetenskaplig disciplin. I kursen behandlas forskningsfrågor som beforskats/kan beforskas ur ett flervetenskapligt perspektiv.

Kursen ges

VT2017

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2017: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mer detaljerat schema finns i Mondo.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Mara Allodi Westling och Jenny Wilder.
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM