Masterprogram i specialpedagogik

Vetenskapsteori och forskningsmetod

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ031M (UQSPE), UQ08MA (UQMAS), UQ01MS (UQMSY) UQBA07 (SPATO) (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

Kursen ger en vetenskapsteoretisk bakgrund och presenterar olika forskningsmetoder och datainsamlingstekniker.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2018: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Mina Sedem - mina.sedem@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa