Masterprogram i specialpedagogik

Självständigt arbete 15 hp

15 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ010M (UQSPE) (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

Kursen avser att ge fördjupad erfarenhet av att bedriva och dokumentera ett forskningsarbete inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Kursens huvudsakliga innehåll är att under handledning självständigt genomföra en vetenskaplig undersökning.

Kursen ges

VT2017

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2017: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mer detaljerat schema finns i Mondo.

Kontakt

Kursansvarig lärare:
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM