Masterprogram i specialpedagogik

Särbegåvning i skola och förskola

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ006M (UQSPE), UQ06MA, UQ420F (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

Kursen behandlar och problematiserar området särbegåvning i lärandesituationer och förbereder för specialpedagogiska analyser och anpassningar av lärandemiljö till elever med särskilda förutsättningar. I kursen ingår metodlitteratur som avser tematiska analyser av biografiska berättelser.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2016: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mer detaljerat schema finns i Mondo.

Kontakt

Kursansvarig lärare:
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bokmärk och dela Tipsa

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM