Masterprogram i specialpedagogik

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Specialpedagogiska institutionen
  4. Utbildning
  5. Alla program & kurser
  6. Masterprogram i specialpedagogik
  7. Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik

Områdesöversikt över internationell forskning inom specialpedagogik

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ01MA (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

I kursen undersöks specialpedagogiska frågor, hur de definieras och studeras i internationella kontexter, t.ex. nordiska, europeiska och internationella samarbetsorganisationer. Studier av internationell karaktär kan ha olika tillämpningar: de kan bidra till att identifiera effekter av förändringar, skillnader och gemensamma trender i olika utbildningssystem. Exempel av studier med internationell komparativ ansats behandlas för att genomföra jämförelser av specialpedagogiskt relevanta begrepp och företeelser. Några exempel av litteraturöversikter presenteras som på basis av systematisk genomgång av internationella studier t.ex. identifierar effektiva sätt att utveckla elevernas lärande samt uppnå delaktighet och inkludering. Kursen rymmer ett fördjupningsarbete där en mindre översikt av forskningslitteratur genomförs som ha relevans för en avgränsad specialpedagogisk frågeställning.

Prel.Schema HT17

Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Kontakt

Kursansvarig lärare:
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa