Kursen behandlar funktionsnedsättningar i relation till olika pedagogiska och specialpedagogiska verksamheter t.ex. förskola, skola och habilitering. Fokus kommer att ligga på utveckling, lärande och delaktighet. Nationell och internationell forskning samt teoretiska begrepp relevanta för förståelse av barn och ungdomar med funktionsnedsättning kommer att ingå i kursen. Individ- och omgivningsfaktorer ges utrymme liksom ett organisations. och samhällsperspektiv.

Kursen ges

VT2017

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2017: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mer detaljerat schema finns i Mondo.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Liselotte Kjellmer och Lise Roll-Pettersson.
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se