Masterprogram i specialpedagogik

Forskningsetik och intervju- och samtalsmetodik

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ09MA (UQMAS), UQ03MS (UQMSY) (kursen ingår i Masterprogram i specialpedagogik)

Kursens innehåll fokuserar på olika kvalitativa forskningsintervjuers möjligheter och utmaningar specifikt när det gäller personer med funktionsnedsättning. Speciellt fokus läggs vid betydelsen av val av vetenskapsteoretisk ansats och därmed styrning av empiriskt utfall. Frågor om etiska överväganden och maktförhållanden diskuteras och problematiseras.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Prel.Schema VT18

Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Mina Sedem - mina.sedem@specped.su.se
Kursadministratör: Aksel Friberg - aksel.friberg@specped.su.se

Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM