Nedanstående information gäller endast de studenter som redan är antagna till programmet.

______________________________________________________________

Utbildningen omfattar kurser om 120 hp fördelade på fyra block:

1. Specialpedagogik, 30 hp

2. Metod, 30 hp

3. Valbara kurser, 30 hp

  • Detta block består av valbara kurser inom specialpedagogik eller annat relevant närliggande område. Kurserna kan även läsas vid annan institution eller lärosäte och väljs i samråd med studierektor.

4. Examensarbete, 30 hp

 Länk till schema för uppsatsseminarier

Kontakt

Programansvarig: Hanna Hau - hanna.hau@specped.su.se
Programadministratör: Rafiki Ubald - rafiki.ubald@specped.su.se

Övrig studieinformation