Kursen bygger på tvärvetenskaplig grund och behandlar olika teoretiska perspektiv på specialpedagogiska frågor. Vidare bygger kursen på den demokratiska grundsyn som uttrycks i internationella och nationella styrdokument i relation till en skola/förskola för alla och inkluderande undervisning.

Några av de områden som vi kommer att behandla är;

  • skolans ansvar att skapa möjligheter för alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass,
  • hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning,
  • hur specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • att med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belysa historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

Athena - digital lärplattform

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Athena där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

Kursen startar den 10 juni med inläsning av litteratur, en vecka innan den första kursträffen. Campusträffarna ligger 17 juni, 18 juni och 14 augusti, alla dagar kl. 9.00-16.00.

ST 2019: Länk till kursens schema i TimeEdit

Registrering

Webbregistreringen är öppen mellan den 13-19 maj 2019.

Reservantagningen kommer påbörjas efter avslutad webbregistreringsperiod, 13-19 maj. Hur många reserver vi kallar beror på antal registrerade studenter.

Kontakt

Kursansvarig: Heidi Selenius och Gunilla Oredsson Blomberg
Kursadministratör: Jovana Martic

All mejlkontakt sker via sommarkurs@specped.su.se