Kursen riktar sig främst till dig som arbetar som obehörig lärare, alternativt studerar inom lärarutbildning (t ex inom VAL eller ULV). Specialpedagogiska utmaningar i en skola för alla motsvarar den specialpedagogikkurs som ingår i lärarprogrammen vid Stockholms universitet.

Efter avlutad kurs har du fått kunskaper om hur du som lärare kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolan.  
Kursens utgångspunkt är skolans ansvar att möjliggöra alla elevers delaktighet och lärande i samverkan med elever, kollegor och vårdnadshavare.

Några av de områden som vi kommer att behandla är;

  • skolans ansvar att skapa möjligheter för alla elevers delaktighet och lärande, oberoende av funktionsnedsättning, etnicitet, genus och social klass,
  • hur lärare i samverkan med andra kan identifiera och hantera specialpedagogiska behov i skolans undervisning,
  • hur specialpedagogiska insatser relateras till vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
  • att med utgångspunkt i specialpedagogik som tvärvetenskap belysa historiska synsätt på specialpedagogiska insatser.

Kursen ges under hela sommarterminen på halvfart, juni till augusti.
Undervisningen är mestadels nätbaserad inklusive tre obligatoriska campusförlagda träffar (15 juni, 16 juni, 11 augusti). I kursen ingår samarbetsinriktade uppgifter på distans. För utförligare information om upplägget av campusträffarna se länken till kursens schema.

Athena - digital lärplattform

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur och kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. När du har registrerat dig på kursen får du tillgång till den digitala lärplattformen Athena och där kommer du finna all information om kursen.

Översiktligt schema

Kursen startar den 8 juni en vecka innan den första campusträffen. Campusträffarna ligger 15 juni, 16 juni och 11 augusti, alla dagar kl. 9.00-16.00. De campusförlagda träffarna är obligatoriska.

ST 2020: Länk till kursens schema i TimeEdit publiceras här inom kort

Registrering och reservantagning

Webbregistreringen är öppen mellan den 4 maj-10 maj 2020.
Om du inte har registrerat dig inom webbregistreringsperioden, senast 10 maj, förlorar du din plats och den kommer att gå till studenter på reservlistan. Inga undantag sker vid utebliven registrering.

Reservantagning:
Reservantagning görs i upp till tre omgångar, beroende på antal registrerande studenter.
Erbjudande om reservplats ges via mail, till den epost du har angivit vid ansökan.
Om du erbjuds reservplats måste du svara inom angiven period för att kunna behålla din plats, annars går den vidare till nästa sökande.

Omgång 1: 11 maj -13 maj
Omgång 2: 14maj -17 maj
Omgång 3: 25 maj- 27 maj

Kontakt

Kursansvarig: Heidi Selenius och Gunilla Oredsson Blomberg
Kursadministratör: Jovana Martic

All mejlkontakt sker via sommarkurs@specped.su.se