Kursen fokuserar på förutsättningar till lärande och delaktighet för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Särskolans framväxt och roll studeras ur ett historiskt och internationellt perspektiv. Särskild vikt läggs vid mångkulturalitet och kommunikation för beredskap att möta människor i olika situationer, bl a behandlas kompletterande kommunikationsformer (AKK).

Athena - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2019: Länk till kursens schema i TimeEdit

Övrig studieinformation

Kontakt

Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner - birgitta.herkner@specped.su.se
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se