I kursen behandlas olika orsaker som kan leda till diagnosen utvecklingsstörning. Kursen ger grundläggande kunskap om utvecklingsstörning och andra närliggande kognitiva funktionsnedsättningar och belyser därmed hur möjligheter till delaktighet i utbildning och samhälle påverkas. Familjens situation, samhällets stödsystem och habiliterande insatser med fokus på inkludering och exkludering berörs inför den fördjupning som sker i kursen Utvecklingsstörning 2.

Att läsa till första träffen HT17

Holtay, L. (2007). Diagnos: lindrig utvecklingsstörning. Hur upplever tonåringar och unga vuxna när de får diagnosen? FOU-rapport (56 s.). Artikeln kan sökas fram via Google.se.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2017: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner birgitta.herkner@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se