Kursen ger grundläggande kunskaper om livssituationen för personer med dövhet eller hörselnedsättning i ett historiskt och nutida perspektiv. Kursen behandlar specialpedagogiskt stöd, grundläggande teknik, fysiska miljöaspekter och orsaker till hörselnedsättningar samt inkludering och kommunikativt språkliga förutsättningar.

Athena - lär- och samarbetsplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2018: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Jari Linikko - jari.linikko@specped.su.se
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se