I kursen behandlas de behov, styrkor och svårigheter som kan återfinnas hon barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Ur ett tvärvetenskapligt perspektiv behandlas metoder och insatser för barn och ungdom med svårigheter av detta slag, bl. a. synliggörs underlättande och försvårande omgivningsfaktorer. Utifrån aktuell forskning behandlas teorier och begrepp inom området neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och exempel ges på arbetsformer i olika verksamheter. I kursen ingår att planera och genomföra ett eget utvecklingsarbete där kursens teoretiska delar relateras till fallstudier eller till studentens egen praktiska erfarenhet.

Athena - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2019: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se