I kursen behandlas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism och Aspergers syndrom. Kursen ger en introduktion till neurobiologiska, psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer av betydelse för förståelse av barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån aktuell forskning. Riktlinjer för utredning, kartläggning och insatser ges utrymme. Familjens situation, samhällets stödsystem och habiliterande insatser berörs inför den fördjupning som sker i kurs 2.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2018: Länk till kursens schema i TimeEdit

  • Det är 5 fysiska träffar med föreläsning och grupparbete i seminarieform (det finns ingen länk för att delta eller titta på dessa på distans).
  • Närvaro på minst två tillfällen av fem behövs för att kunna få betyg. För var och en av de missade tillfällena behövs en skriftlig kompletteringsuppgift lämnas in.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se