I kursen behandlas utifrån ett tvärvetenskapligt perspektiv neuropsykiatriska funktionsnedsättningar såsom ADHD, autism och Aspergers syndrom. Kursen ger en introduktion till neurobiologiska, psykologiska, sociala och pedagogiska faktorer av betydelse för förståelse av barn och ungdom med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utifrån aktuell forskning. Riktlinjer för utredning, kartläggning och insatser ges utrymme. Familjens situation, samhällets stödsystem och habiliterande insatser berörs inför den fördjupning som sker i kurs 2.

Athena - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2019: Länk till kursens schema i TimeEdit

Övrig studieinformation

Kontakt

Kursansvarig lärare: Judit Simon - judit.simon@specped.su.se
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se