Lek och samspel i förskolan - på vems villkor och i vems intresse? Kursen har en aktionsforskningsansats, och belyser alla barns lek i förskolan och särskilt komplicerade samspelssituationer. Tidiga insatser uppmärksammas med stöd av det specialpedagogiska kunskapsområdet. Kartläggningar med stöd av kvalitets- och inkluderingskriterier samt utprövning av ett interaktionsmaterial som stöd för leken och dess komplexitet kommer att ingå. Etiska dilemman studeras med koppling till förskollärares yrkesprofession, området funktionsnedsättningar och diagnoser i ett specialpedagogiskt perspektiv.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

VT 2018: Länk till kursens preliminära schema i TimeEdit

Mer detaljerat schema finns i Mondo.

Kontakt

Kursansvarig lärare: Eva Siljehag - eva.siljehag@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se