Lek och samspel i förskolan - på vems villkor och i vems intresse? Kursen har en aktionsforskningsansats, och belyser alla barns lek i förskolan och särskilt komplicerade samspelssituationer. Tidiga insatser uppmärksammas med stöd av det specialpedagogiska kunskapsområdet. Kartläggningar med stöd av kvalitets- och inkluderingskriterier samt utprövning av ett interaktionsmaterial som stöd för leken och dess komplexitet kommer att ingå. Etiska dilemman studeras med koppling till förskollärares yrkesprofession, området funktionsnedsättningar och diagnoser i ett specialpedagogiskt perspektiv.

Athena - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

VT 2020: Länk till kursens schema i TimeEdit

Övrig studieinformation

Kontakt

Kursansvarig lärare: Eva Siljehag - eva.siljehag@specped.su.se
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se