I kursen behandlas olika former av kartläggningsredskap och bedömningsmetoder av kunskapsutveckling. Fokus ligger på samspel, kommunikation och samtalets betydelse vid pedagogiska utredningar. Med utgångspunkt i styrdokument undersöks riktlinjer för hur undervisning och arbetsformer förväntas anpassas i förhållande till elevens behov av varierat arbetssätt. I kursen problematiseras konsekvenser av särskilt stöd inom och utom den ordinarie klassens ram. Teorier om barnperspektiv och barns perspektiv, samt begrepp som "barns bästa" diskuteras i relation till specialpedagogiska åtgärder.

Athena - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Athena. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Översiktligt schema

HT 2019: Länk till kursens schema i TimeEdit

Övrig studieinformation

Kontakt

Kursansvarig lärare: Barbro Johansson - barbro.johansson@specped.su.se
Kursadministratör: Ubald Rafiki - rafiki.ubald@specped.su.se