I kursen behandlas olika former av kartläggningsredskap och bedömningsmetoder av kunskapsutveckling. Fokus ligger på samspel, kommunikation och samtalets betydelse vid pedagogiska utredningar. Med utgångspunkt i styrdokument undersöks riktlinjer för hur undervisning och arbetsformer förväntas anpassas i förhållande till elevens behov av varierat arbetssätt. I kursen problematiseras konsekvenser av särskilt stöd inom och utom den ordinarie klassens ram. Teorier om barnperspektiv och barns perspektiv, samt begrepp som "barns bästa" diskuteras i relation till specialpedagogiska åtgärder.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

HT 2017: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Barbro Johansson - barbro.johansson@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se