Kursen behandlar och problematiserar aktuell forskning inom området läs- och skrivsvårigheter i kombination med andra specialpedagogiska behov som kan påverka inlärningen. Diagnostiska material kommer att kritiskt granskas och analyseras. Särskilt fokus kommer att läggas vid problematisering av olika faktorer som inverkar på läs- och skrivsvårigheter såsom andra specialpedagogiska behov, tvåspråkighet, miljö och undervisning. I kursen presenteras och kritiskt granskas olika kompensatoriska hjälpmedel.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Översiktligt schema

VT 2018: Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Birgitta Herkner, birgitta.herkner@specped.su.se
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se