Avancerad nivå

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Specialpedagogiska institutionen
 4. Utbildning
 5. Alla program & kurser
 6. Fristående kurser
 7. Avancerad nivå
 8. Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar 7,5 hp

Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar 7,5 hp

7,5 hp · Avancerad nivå · Kurskod: UQ431F. (Tillämpad beteendeanalys I)

Kursen introducerar senaste forskning kring autismspektrumtillstånd, och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du ges en presentation av olika utredningsprocedurer, diagnostiska, etiologiska, kognitiva, och sociala aspekter kommer att belysas och problematiseras.

Efter kursen ska du ha fått en introduktion i beteendeanalysens begreppsapparat. Fokus kommer även att läggas på etiska frågeställningar utifrån de situationer och ställningstaganden som uppkommer i arbete med personer med autismspektrumtillstånd och andra utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Mondo - digital lärplattform

All kursinformation som finns på denna kurshemsida uppdateras inför varje terminsstart och är aktuell fram tills dess att kursen börjar. Efter det hittar du all information i lärplattformen Mondo. För att kunna logga in där krävs det att du är både antagen och registrerad på kursen.

Prel.schema HT17

HT17 - Länk till kursens schema i TimeEdit

Kontakt

Kursansvarig lärare: Lise Roll Pettersson, lise.roll-pettersson@specped.su.se   
Kursadministratör: Joel Lundström - joel.lundstrom@specped.su.se

_________________________________________________________________

Fler kurser inom området "Autismspektrumtillstånd och tillämpad beteendeanalys"

Denna kurs är en av sex fristående kurser inom området autismspektrumtillstånd och tillämpad beteendeanalys i samarbete med Psykologiska institutionen, vid Stockholms universitet. Alla kurser är om 7,5 hp.

Kurs 1 och 2 går HT 2017, med sista ansökningsdag den 18 april.

 1. Tillämpad beteendeanalys I:Autism, neuropsykiatriska och andra utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar
  Ansökan HT 2017
 2. Tillämpad beteendeanalys II: Forskningsmetod: beteendeobservation och undersökningsdesign
  Ansökan HT2017
 3. Tillämpad beteendeanalys III: Teoretisk fördjupning inom tillämpad beteendeanalys
 4. Tillämpad beteendeanalys IV: Funktionell analys och kartläggning
 5. Tillämpad beteendeanalys V: Evidensgranskning och kvalité; kultur och etik
 6. Tillämpad beteendeanalys VI: Forskningsmetod; Implementering, etik och evidens
Relaterade länkar
Bifogade filer
Bokmärk och dela Tipsa

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
Forskarskola
Dagens schema - alla kurser
Självständigt arbete

WEBB/LÄRPLATTFORM