Kursen UQ304A går endast på 50% under vt-17. Kursen samläser med kursen "Självständigt arbete - VALUT - ingår i valprojektet", kurskod: UQ30VU.
Självständigt arbete - VALUT - ingår i valprojektet

I kursen ingår att självständigt, med av ansvarig institution godkänd handledare, genomföra en mindre studie eller ett projekt med anknytning till lärarprofessionen. Problemställningen ska vara knuten till forsknings- och utvecklingsarbeten inom det utbildningsvetenskapliga området, gärna med koppling till verksamhetsbaserade frågeställningar eller projekt i partnerområdet. Arbetet presenteras och försvaras vid seminarium. I kursen ingår även att kritiskt granska annan students arbete.

Mondo - lära på distans

Kursinformationen på den här webbsidan (med schema, kurslitteratur, kontakt) uppdateras och är aktuell fram till kursstart. Efter det flyttar all information över till Mondo där du måste vara registrerad på kursen för att kunna logga in.

Kontakt

Kursansvarig: Elisabeth Lundström - elisabeth.lundstrom@specped.su.se
Kursadministratör: Jenny Stoltz: jenny.stoltz@specped.su.se