Fristående kurser

Våra kurser på grundnivå läses som fristående kurser. De fristående kurser som ges på avancerad nivå läses oftast tillsammans med institutionens masterprogram i specialpedagogik. Fristående kurser

Speciallärarprogram och Specialpedagogprogram

Både Speciallärar- och Specialpedagogprogrammen ges på avancerad nivå och är vidareutbildningar för dig som har en lärarexamen. De riktar sig till dig som vill fördjupa och fylla på din pedagogiska och didaktiska kompetens som lärare.

Masterprogram

Masterprogrammen i specialpedagogik ges på avancerad nivå och riktar sig till dig som är intresserad av specialpedagogik som ett akademiskt ämne och vill bli behörig för forskarstudier.

Forskarutbildning

Forskarutbildning i specialpedagogik speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär, där huvuddelen av utbildningens kurser ges vid Specialpedagogiska institutionen.

Snart startar vi också, tillsammans med Jönköping University, Karlstad universitet, Linköpings universitet samt Karolinska institutet en forskarskola med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan. Denna ska utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar.

____________________________________________________________________________________________

Kurser inom lärarprogrammen

Lärare ska i sin grundutbildning förberedas för att undervisa alla barn och ungdomar, även barn med funktionsnedsättningar. I specialpedagogiska kurser utvecklas skicklighet i att pedagogiskt arbeta med elever, kolleger, föräldrar och skolorganisationer, för att skapa förutsättningar för en god utveckling och inlärning.

Specialpedagogiska institutionen medverkar i lärarprogrammen vid Stockholms universitet och ger kurser i ämnet specialpedagogik inom olika inriktningar, Allmänt utbildningsområde (AUO) och specialiseringar på grund- och avancerad nivå.

Våra Lärarprogramskurser

Uppdragsutbildningar

Specialpedagogiska institutionens uppdragsutbildning utformas och ges inom alla områden där institutionens kompetens kan vara intressant och bidra till en god utveckling och meningsfullt lärande i en rättvis undervisningsmiljö.

Läs mer om våra uppdragsutbildningar