Utbildning i specialpedagogik har som mål att utveckla förmågan att arbeta med barn, unga och vuxna i behov av särskilt stöd och skapa förutsättningar för lärande och god utveckling för alla.

 • Kurser på grundnivå och avancerad nivå
  Våra kurser på grundnivån läses som fristående kurser medan kurserna på avancerad nivå oftast läses tillsammans med institutionens masterprogram. Fristående kurser

 • Program
  * Både speciallärarprogrammet och specialpedagogprogrammen ges på avancerad nivå och är båda vidareutbildningar för dig som redan har en lärarexamen. De riktar sig till dig som vill fördjupa och fylla på din pedagogiska och didaktiska kompetens som lärare.
  Speciallärarprogrammet
  Specialpedagogprogrammet

  * Masterprogrammen i specialpedagogik riktar sig till dig som är intresserad av specialpedagogik som ett akademiskt ämne och vill bli behörig för forskarstudier. 
  Masterprogram i specialpedagogik
  Masterprogram i specialpedagogik med fokus på tillämpad beteendeanalys och autismspektrumtillstånd

 • Forskarutbildning
  * Forskarutbildning i specialpedagogik speglar ämnets tvärvetenskapliga karaktär, där huvuddelen av utbildningens kurser ges vid Specialpedagogiska institutionen. Forskarutbildning i specialpedagogik

  * Forskarskola i specialpedagogik. Vår nystartade forskarskola är inriktad mot tidiga insatser i lärandemiljöer i förskolan och har till uppgift att utveckla förskolans och skolans kunskapsbas om yngre barns särskilda behov och om kraven på omgivningens specialpedagogiska anpassningar. Forskarskolan i specialpedagogik

____________________________________________________________________________________________

Kurser inom lärarprogrammen
Specialpedagogiska institutionen medverkar i lärarprogrammen vid Stockholms universitet med kurser i specialpedagogik. Detta för att blivande lärare i sin grundutbildning ska kunna förberedas för att undervisa alla barn och ungdomar, även barn med funktionsnedsättningar. Våra Lärarprogramskurser