I följande avsnitt beskrivs de rubriker som ska finnas med i ett självständigt arbete. Men tänk på att det kan finnas variationer i val av rubriker. Fråga din handledare om råd!