Sammanfattningen kommer först i en uppsats men skrivs sist eftersom den kortfattat ska beskriva hela arbetet. Den ska vara på cirka en halv sida eller omfatta 200 ord (använd gärna kommandot ”räkna ord” under verktygsmenyn i Word).

Fokus ligger på beskrivning av syfte, teoretiska utgångspunkter, metod, urval/studiens deltagare och de viktigaste resultaten och eventuella slutsatser. Det viktiga är att läsaren får en uppfattning om uppsatsen i sin helhet. Sist anges nyckelord (keywords), ca 4-5 centrala ord som representerar innehållet i arbetet. Nyckelorden som används ska vara i överensstämmelse med ämnesorden i Libris (http://libris.kb.se/)