Referenslistan ställs upp i bokstavsordning efter författares efternamn, samt initial till författarens förnamn. Använd APA-systemet.

LITTERATURFÖRSLAG
: Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2., uppdaterade [och utök.]. uppl.) Lund: Studentlitteratur.