Här redogör du för forskningsansats och den metod du valt för att genomföra den studie du designat. Syfte och frågeställningar är vägledande i detta val. För ett resonemang om varför du väljer just denna metodansats i din undersökning. Du bör få läsaren att förstå varför dina val är passande för den undersökning du avser att göra. Motivera dina val med vägledning av metodlitteratur.