Efter sammanfattningen kommer innehållsförteckningen. I SU-Wordmallen finns en funktion, och egen sida med en färdig rubrik "Innehållsförteckning”, som hjälper dig att lätt skapa själva innehållsförteckningen. Det är viktigt att alla rubriker som du vill ha i innehållsförteckningen är formaterade, dvs. markerade som rubrik 1, 2 eller 3 etc. Du kan uppdatera lätt innehållsförteckningen genom att följa instruktionerna.