En inledning är kort beskrivning av vad du vill göra. Utgå från dina egna erfarenheter och funderingar kring en särskild fråga kopplad till en lärarpraktik, till aktuell utbildning eller program. I inledningen kan det vara lämpligt att ta med en mera personlig motivering till vad du vill undersöka och varför, men beskrivningen bör mynna ut i en vetenskaplig fråga.

Du kan tänka utifrån följande frågor:

  • Vad är din undran och varför vill du göra din undersökning?
  • Varför är din fråga intressant att beforska?
  • Är frågan forskningsmässigt eftersatt?
  • Varför behövs mer kunskap om denna fråga?

I din argumentation kan du gärna koppla din fråga till aktuell mediedebatt, till resonemang i nationella styrdokument exempelvis läroplaner eller andra relevanta dokument, exempelvis Salamancadeklarationen. Här kan du skriva ganska fritt men tänk på att underbygga dina argument och påstående med källhänvisningar.